سه شنبه , ۲۱ آذر ۱۳۹۶
خانه » چراغی » خاطرات

خاطرات

خاطرات چراغی

مظلومیت شهید رضا چراغی حاج همت می گفت: در دو جا، خیلی دلم برای رضا سوخت. برای شناسایی به منطقه ای که سرپایینی بود، رفتیم که رضا با عصا بود و وقتی آن را روی سنگی که زیرش محکم نبود، گذاشت. با پای گچ گرفته اش، به زمین افتاد. وقتی ... ادامه مطلب »

شادی شهداء و امام شهداء صلوات